Izjava o varstvu osebnih podatkov Zaposlitveni portal Hervis

Ta zaposlitveni portal upravljata
Hervis Sport und Mode GmbH,
Bundesstraße 35
5071 Wals
Avstrija
in Hervis Šport in moda d.o.o.,
Šmartinska cesta 152/G
1000 Ljubljana

Pri družbi Hervis smo veseli Vašega obiska naše spletne strani ter Vašega zanimanja za naše podjetje. Varstvo Vaših osebnih podatkov jemljemo zelo resno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov zaupane podatke obdelujemo strogo zaupno in z njimi odgovorno ravnamo. Zato Vam želimo na tem mestu pojasniti, kako pri Hervisu izvajamo predpise o varstvu osebnih podatkov, katere informacije zajemamo med Vašo spletno prijavo na delovno mesto in kako jih uporabljamo.

Razen naše splošne izjave o varstvu osebnih podatkov Vas želimo s temi informacijami o varstvu osebnih podatkov za naš zaposlitveni portal na naši domači strani še dodatno seznaniti s tem, katere osebne podatke zbiramo, shranjujemo in obdelujemo v okviru postopka prijave na delovno mesto. Za zaključek tega postopka je potrebno Vaše soglašanje z našimi informacijami o varstvu osebnih podatkov in njihova potrditev. Zato Vas prosimo, da skrbno preberete naslednja določila.

Zbiranje in obdelava Vaših osebnih podatkov v postopku prijave na delovno mesto

Na naši spletni strani Vam omogočamo, da se seznanite s prostimi delovnimi mesti in takoj oddate spletno prijavo prek našega zaposlitvenega portala.

Ob prijavi prek našega zaposlitvenega portala morate vnesti nekatere osebne podatke, pri čemer je zagotovitev obveznih osebnih podatkov obveznost, potrebna za obravnavo vaše prijave na prosto delovno mesto. Poleg vnosa podatkov v obvezna polja lahko prostovoljno vpisujete tudi dodatne podatke in nalagate dokumente.
Z izpolnitvijo profila soglašate s tem, da lahko v skladu s spodnjimi določili Vaše podatke uporabimo v okviru postopka prijave na delovno mesto pri Hervisu in da jih lahko posredujemo sodelavcem, udeleženim v izbirnem postopku.

Vaši osebni podatki se obdelujejo na strežniku družbe SPAR Business Services GmbH (Information & Communication Services) Europastrasse 3, 5015 Salzburg, Avstrija, ki, tako kot Hervis, pripada „koncernu SPAR“. Ta spletni portal nudi in tehnično vzdržuje Typo-Wimmer GmbH, Schlossstraße 38, 5023 Salzburg, Avstrija. To podjetje ni vključeno v izvajanje upravljanja kandidatov za zaposlitev.

Namen uporabe
Osebne podatke, ki jih vpisujete v okviru postopka prijave na delovno mesto, ter Vaše naložene dokumente zbiramo, obdelujemo in uporabljamo izključno za izvedbo prijave na delovno mesto in v postopku za zasedbo delovnega mesta. Kolikor niso dani osebni podatki, Hervis Vaše podatke shranjuje in obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov in jih načeloma ne posreduje tretjim osebam.

Če Vam ne moremo ponuditi razpisanega delovnega mesta, a smo zaradi kakovosti Vašega profila vseeno prepričani, da bi bila lahko Vaša prijava zanimiva tudi za druga delovna področja, bomo z Vami navezali stik, da si pridobimo Vaše izrecno soglasje za interno posredovanje Vaših podatkov (npr. drugemu strokovnemu oddelku v Hervisovi centrali ali drugi bližnji Hervisovi poslovalnici).

Roki hrambe
Če je bila Vaša prijava na delovno mesto uspešna, se Vaši podatki, vključno z morebitnimi dodatnimi dokumenti, ki ste nam jih prepustili ob prijavi, prenesejo v Vaš kasnejši osebni karton in hranijo v skladu z zakonskimi določbami. Če pa Vaša prijava ni bila uspešna ali je bila umaknjena, Vaše osebne podatke in dokumente še štiri mesece od zaključka izbirnega postopka hranimo v naši banki podatkov o kandidatih, da lahko obdelamo vsa vprašanja glede Vaše prijave ali predložimo morebitna dokazila v zvezi z njo. Po preteku tega obdobja Vaše podatke izbrišemo iz naše banke podatkov, v kolikor to ni v nasprotju z zakonskimi ali pravnimi razlogi.

Pravica do umika prijave
Imate pravico, da kadarkoli umaknete Vašo prijavo. V ta namen nam pošljite elektronsko sporočilo na naslov [email protected].

Pravice posameznika
Pravico imate zahtevati informacije o Vaših osebnih podatkih, shranjenih v okviru postopka prijave na delovno mesto (15. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov). Če bi kljub našim prizadevanjem za točnost podatkov in za njihovo posodabljanje shranili napačne informacije, bomo slednje na Vašo zahtevo popravili (16. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov). Prav tako imate pravico do omejitve obdelave (18. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov), prenosa osebnih podatkov (20. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov) in izbrisa vseh ali posameznih podatkov (17. čl. Splošne uredbe o varstvu podatkov), in sicer lahko uveljavite svoje pravice pisno z zahtevo, posredovano na Hervisovo servisno službo [email protected]. Imate tudi pravico do ugovora in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Varnost podatkov
Hervis uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito Vaših razpoložljivih podatkov pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali pred neupravičenim dostopom. Prenos Vaše spletne prijave med Vašim lokalnim brskalnikom in našim zaposlitvenim portalom poteka kodirano prek https. Naši varnostni ukrepi se v skladu s tehnološkim razvojem stalno predelujejo.

Splošna določila
Kot dopolnilo k tej Izjavi o varstvu osebnih podatkov za naš zaposlitveni portal velja naša splošna izjava o varstvu osebnih podatkov. Podrobnosti najdete na spletni strani https://www.hervis.si/store/zascita-osebnih-podatkov
Stalni razvoj interneta terja občasne prilagoditve naših načel varstva podatkov. Zato si pridržujemo pravico, da lahko kadarkoli izvedemo ustrezne spremembe. Če bi bilo za veljavnost takšnih prilagoditev potrebno Vaše izrecno dovoljenje, vsekakor ne bomo sprejeli nobenih nadaljnjih ukrepov brez Vaše privolitve.

Prosimo Vas, da vsa Vaša vprašanja in pobude v zvezi z našim zaposlitvenim portalom naslovite na [email protected].