Izjava o zaštiti osobnih podataka Portal za zapošljavanje Hervis

Ovim portalom za zapošljavanje upravljaju
Hervis Sport und Mode GmbH,
Bundesstraße 35
5071 Wals
Austrija
i HERVIS Sport i moda d.o.o.,
Slavonska Avenija 50
10000 Zagreb

Nas iz Hervisa raduju Vaš posjet naše internetske stranice i Vaše zanimanje za naše poduzeće. Zaštitu Vaših osobnih podataka tretiramo vrlo ozbiljno, a sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka povjerljive podatke obrađujemo strogo povjerljivo i s njima odgovorno postupamo. Stoga Vam na ovome mjestu želimo pojasniti kako mi u Hervisu provodimo propise o zaštiti osobnih podataka, koje informacije obuhvaćamo tijekom Vaše internetske prijave na radno mjesto i kako ih koristimo.

Osim naše opće izjave o zaštiti osobnih podataka, ovim Vas informacijama o zaštiti osobnih podataka na našem portalu za zapošljavanje na našoj stranici želimo i dodatno upoznati s tim koje osobne podatke prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo u okviru postupka prijave na radno mjesto. Za završetak ovoga postupka trebamo Vašu suglasnost s našim informacijama o zaštiti osobnih podataka i njihovu potvrdu. Stoga Vas molimo, pozorno pročitajte odredbe u nastavku.

Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka u postupku prijave na radno mjesto

Na našoj internetskoj stranici vam nudimo mogućnost da se upoznate sa slobodnim radnim mjestima i odmah putem interneta predate prijavu preko našega portala za zapošljavanje.

Prilikom prijave preko našega portala za zapošljavanje morate unijeti određene osobne podatke, a pritom je unos obveznih osobnih podataka obveza koja je nužna za razmatranje vaše prijave na slobodno radno mjesto. Osim unosa podataka u obvezna polja, prema vlastitome nahođenju upisujete i dodatne podatke i učitavate dokumente.
Popunjavanjem profila dajete nam svoju suglasnost kako bismo sukladno odredbama u nastavku Vaše podatke mogli koristiti u okviru postupka prijave na radno mjesto u poduzeću Hervis i kako bismo ih mogli posredovati suradnicima koji sudjeluju u postupku izbora.

Vaši se osobni podaci obrađuju na poslužitelju poduzeća SPAR Business Services GmbH (Information & Communication Services) Europastrasse 3, 5015 Salzburg, Austrija, koje, kao i Hervis, pripada „koncernu SPAR“. Ovaj internetski portal nudi i tehnički održava Typo-Wimmer GmbH, Schlossstraße 38, 5023 Salzburg, Austrija. To poduzeće nije uključeno u provedbu upravljanja kandidata za zaposlenje.

Svrha uporabe
Osobne podatke, koje upisujete u okviru postupka prijave na radno mjesto, a i Vaše učitane dokumente prikupljamo, obrađujemo i koristimo isključivo za provedbu prijave na radno mjesto i u postupku za popunjavanje radnoga mjesta. Ako nisu dani osobni podaci, Hervis Vaše podatke pohranjuje i obrađuje sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka i u principu ih ne posreduje trećim osobama.

Ako Vam ne možemo ponuditi raspisano radno mjesto, ali smo zbog kvalitete Vašega profila ipak uvjereni u to kako bi Vaša prijava mogla biti zanimljiva i za druga radna područja, uspostavit ćemo kontakt s Vama kako bismo ishodili Vašu izričitu suglasnost za interno posredovanje Vaših podataka (npr. drugome stručnom odsjeku u Hervisovoj centrali ili drugoj obližnjoj Hervisovoj poslovnici).

Rokovi pohrane

Ako je Vaša prijava na radno mjesto bila uspješna, Vaši se podaci, uključujući eventualne dodatne dokumente koje ste nam povjerili prilikom prijave, prenose u Vaš budući osobni karton te se čuvaju sukladno zakonskim odredbama. A ako Vaša prijava nije bila uspješna ili ste je pak povukli, Vaše osobne podatke i dokumente čuvamo u našoj banci podataka o kandidatima još četiri mjeseca od završetka izbornoga postupka kako bismo mogli obraditi sva pitanja u vezi s Vašom prijavom ili predočiti eventualne dokaze u vezi s njom. Po isteku toga razdoblja Vaše podatke brišemo iz naše banke podataka ako to nije u sukobu sa zakonskim ili pravnim razlozima.

Pravo na povlačenje prijave
Vi imate pravo bilo kada povući svoju prijavu. U tu nam svrhu pošaljite elektroničku poruku na adresu [email protected].

Prava pojedinca
Vi imate pravo zahtijevati informacije o Vašim osobnim podacima koji su pohranjeni u okviru postupka prijave na radno mjesto (čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka). Ako smo unatoč našim zalaganjima za točnost podataka i njihovo ažuriranje pohranili pogrešne informacije, popravit ćemo ih na Vaš zahtjev (čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka). Također imate pravo na ograničenje obrade (čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka), prijenos osobnih podataka (čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka) i brisanja svih ili pojedinačnih podataka (čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka), a svoja prava možete koristiti u pisanom obliku, tj. možete uputiti zahtjev Hervisovoj servisnoj službi [email protected]. Također možete uložiti prigovor (čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka) i prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnost podataka
Hervis primjenjuje tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu Vaših raspoloživih podataka od manipulacije, gubitka, uništenja ili neopravdanoga pristupa. Prijenos Vaše internetske prijave između Vašega lokalne tražilice i našega portala za zapošljavanje odvija se kodirano preko https-a. Naše se sigurnosne mjere sukladno tehnološkome razvoju stalno usavršavaju.

Opće odredbe
Kao dopuna ovoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka, za naš portal za zapošljavanje vrijedi opća izjava o zaštiti osobnih podataka. Više informacija o tome možete pronaći na internetskoj stranici https://www.hervis.hr/store/zastita-osobnih-podataka
Stalni razvoj interneta nalaže povremene prilagodbe naših načela zaštite podataka. Stoga pridržavamo pravo na odgovarajuće izmjene bilo kada. Ako bi važenje takvih prilagodbi nalagalo Vaše izričito dopuštenje, mi, dakako, nećemo poduzimati nikakve daljnje mjere bez Vašega pristanka.

Sva pitanja i inicijative u vezi s našim portalom za zapošljavanje molimo uputite na [email protected].