Adatvédelem

Pályázati portál adatvédelmi nyilatkozata
A jelen pályázati portál felelős üzemeltetője a
Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft.
SPAR út 0326/1 HRSZ.
Bicske
2060

Mi, a Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. („Hervis“), örülünk, hogy meglátogatta a weboldalunkat, valamint, hogy érdeklődik társaságunk iránt. Nagyon komolyan vesszük a személyes adatai védelmét és a ránk bízott adatokat a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően szigorúan bizalmasan kezeljük és azokkal felelősségteljesen járunk el. Ezért ezen a helyen tájékoztatni kívánjuk arról, hogyan hajtjuk végre a Hervisnél az adatvédelmi rendelkezéseket és az online pályázata során milyen információkat gyűjtünk és ezek milyen módon kerülnek felhasználásra.
A honlapunkon található pályázati portálunknak ezekkel az adatvédelmi információival szeretnénk Önt az általános adatvédelmi nyilatkozatunk kiegészítéseként tájékoztatni arról, hogy a pályázati eljárás keretében milyen személyes adatokat szerzünk be, tárolunk és dolgozunk fel. Hogy a pályázati eljárást be tudja fejezni, szükséges, hogy elfogadja és megerősítse az adatvédelmi információinkat. Kérjük ezért, hogy gondosan olvassa át az alábbi rendelkezéseket.

Személyes adatai gyűjtése és feldolgozása a pályázati eljárásban
A weboldalunkon lehetősége van arra, hogy nyitott állásokról, valamint szabad tanulói helyekről tájékozódjon és egyúttal a pályázati portálon keresztül online pályázzon.
A pályázati portálunkon keresztül történő pályázatnál néhány személyes adat kitöltése szükséges. A kötelezően megadandó mezők adatai mellett önként megadhat további adatokat és iratokat tölthet fel.
A profil kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az adatait a következő rendelkezések szerint a pályázati eljárás keretében a Hervisnél felhasználhassuk és az adatait a kiválasztási eljárásban résztvevő munkavállalóknak továbbadhassuk. Másként a pályázatát tovább nem dolgozhatnánk fel.

A személyes adatai, ahogy a Hervisnek is, a „SPAR konszernhez“ tartozó SPAR Business Services GmbH (Information & Communication Services) Europastrasse 3, 5015 Salzburg szerverén kerülnek feldolgozásra. Az online portált a Typo-Wimmer GmbH, Schlossstraße 38, 5023 Salzburg biztosítja és tartja karban. A pályázati management lebonyolításába ez a vállalkozás nem kerül bevonásra.

A felhasználás célja
A pályázati eljárás keretében Ön által megadott személyes adatokat, valamint a feltöltött dokumentumait is kizárólag a pályázat lebonyolítása céljából és az állás betöltésével kapcsolatos eljárásban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk. Adatait a Hervis az érvényes adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően tárolja és dolgozza fel és alapvetően nem adja tovább harmadik személyek részére.

Amennyiben a betöltendő állás nem kerül Önnek felajánlásra és a profilja minősége alapján meg vagyunk győződve arról, hogy a pályázata más szakmai területen is érdekes lehetne, úgy felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy kifejezetten a beleegyezését kérjük az adatai belső továbbításához (pl.: a Hervis központ egyik osztályára vagy egy másik közeli Hervis áruházba).

Megőrzési határidők
Amennyiben a pályázata sikeres volt, az adatait, beleértve esetlegesen további, a pályázat óta átadott iratokat is, a későbbi személyi aktájába továbbítjuk. Eredménytelen pályázat esetén a személyes adatait és iratait 6 hónapig a pályázati adatbankunkban tároljuk, hogy a kérdéseket a pályázatával kapcsolatban feldolgozzuk illetve, hogy esetleges bizonyítási célokra rendelkezésre álljanak. Ezen időtartam lejárta után töröljük az adatait a pályázati adatbankunkból, amennyiben ezzel törvényi vagy jogi okok nem állnak szemben.

A visszavonás joga
Joga van, hogy a beleegyezését a személyes adatai felhasználásába bármikor jövőbeli hatállyal visszavonja, és a pályázatát is visszavonja. Ehhez küldjön nekünk e-mailt az [email protected] e-mail címre.

Tájékoztatáshoz való jog
Ebből kifolyólag jogosult, a személyével kapcsolatban, a pályázati eljárás keretében tárolt adatokról felvilágosítás kérésére (Art. 15 EU-DSGVO). Amennyiben az adatok helytállóságára és aktualizálására vonatkozó törekvésünk ellenére is hibás információk kerülnének tárolásra, ezeket a felhívására helyesbítjük (Art. 16 EU-DSGVO). Amennyiben a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban kérdései vannak, a Hervis ügyfélszolgálatához is fordulhat az [email protected] címen.

Adatbiztonság
A Hervis technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, hogy az Ön rendelkezésre bocsátott adatait megóvja a manipulációtól, elvesztéstől, tönkretételtől, vagy illetéktelen hozzáféréstől. Az online pályázatának átadása a helyi browsere és a mi pályázati portálunk között a https-en keresztül kódolva történik. A biztonsági intézkedéseink a technikai fejlődésnek megfelelően folyamatosan átdolgozásra kerülnek.

Kiegészítő szabályok/ általános rendelkezések
A pályázati portálunk ezen adatvédelmi nyilatkozatához kiegészítően érvényes még az általános adatvédelmi nyilatkozat is. Közelebbi erről itt: https://www.hervis.hu/adatvedelem
Az internet folyamatos fejlődése időről időre szükségessé teszi az adatvédelmi alapelveink pontosítását. Ezért fenntartjuk magunknak a jogot, hogy mindenkor a megfelelő módosításokat elvégezzük. Amennyiben szükséges lenne, hogy az ilyen igazítások érvényességéhez az Ön kifejezett hozzájárulását is beszerezzük, nem kezdeményezünk semmilyen további lépést a beleegyezése nélkül.
A pályázati portálunkkal kapcsolatos kérdéssel vagy javaslattal kérjük, hogy forduljon a [email protected]-hoz.