Prohlášení o ochraně osobních údajů související s portálem pro uchazeče o práci

Tento portál pro uchazeče o práci je provozován společností:
Hervis Sport a móda, s.r.o.
Nákupní 389/2
102 00, Praha
jako odpovědným místem.

My, společnost Hervis Sport a móda, s.r.o. („Hervis“), jsme rádi, že jste nás navštívili na našich webových stránkách, a zároveň nás těší Váš zájem o naši společnost. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a budeme Vaše údaje, které jste nám svěřili, zpracovávat v souladu s platnými ustanoveními na ochranu osobních údajů přísně důvěrně a budeme s nimi zacházet odpovědně. Proto bychom Vás zde chtěli informovat o tom, jak u firmy Hervis dodržujeme nařízení o ochraně osobních údajů, jaké informace evidujeme při Vaší online žádosti o práci, a jak je využíváme.
Prostřednictvím těchto informací o ochraně osobních údajů pro portál pro uchazeče na našich webových stránkách bychom Vás chtěli navíc k našemu všeobecnému prohlášení o ochraně osobních údajů informovat o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme v rámci procesu žádosti o místo. Pro úspěšné ukončení procesu žádosti o místo je nutné souhlasit s našimi informacemi o ochraně osobních údajů a potvrdit je. Prosím čtěte proto pečlivě níže uvedená ustanovení.

Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů v rámci výběrového řízení
Na našich internetových stránkách se můžete informovat o volných pracovních i učňovských místech a ihned se o ně ucházet přes náš portál pro uchazeče.
Při podání žádosti přes náš portál pro uchazeče je nutné vyplnění některých osobních údajů. Kromě údajů označených jako povinné můžete zadat dobrovolně také další údaje a nahrát podklady.
Vyplněním profilu souhlasíte s tím, že v souladu s níže uvedenými ustanoveními smíme Vaše údaje použít v rámci výběrového řízení a zároveň je předat zaměstnancům podílejícím se na výběrovém řízení. V opačném případě nesmíme Vaši žádost dále zpracovat.

Vaše osobní údaje budou zpracovány na serveru společnosti SPAR Business Services GmbH (Information & Communication Services) Europastrasse 3, 5015 Salzburg, která patří stejně jako Hervis ke koncernu SPAR. Online portál poskytuje a technicky spravuje společnost Typo-Wimmer GmbH, Schlossstraße 38, 5023 Salzburg. Do vyřizování žádostí není tato společnost zapojena.

Účel využití
Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci výběrového řízení spolu s nahranými dokumenty, shromažďujeme, zpracováváme a využíváme výhradně za účelem vyřizování Vaší žádosti. Firma Hervis shromažďuje a zpracovává Vaše údaje v souladu s platnými ustanoveními na ochranu osobních údajů a zásadně je nepředává třetí straně.

Pokud Vám volné místo nenabídneme, ale jsme na základě kvality Vašeho profilu přesvědčeni, že by Vaše podklady mohly být zajímavé pro jiná oddělení, budeme Vás kontaktovat, abychom získali Váš výslovný souhlas s interním předáním Vašich údajů (např. odbornému oddělení v centrále Hervis nebo do jiné prodejny ve Vašem okolí).

Lhůty pro uložení údajů
Jestliže byla Vaše žádost úspěšná, budou Vaše údaje včetně případných dalších podkladů, které jste nám poskytli po podání žádosti, uloženy do Vaší pozdější osobní složky. V případě neúspěšné žádosti uchováme Vaše osobní údaje a podklady po dobu osmi měsíců v naší databázi uchazečů, abychom mohli zpracovat otázky ohledně Vaší žádosti nebo je měli k dispozici pro případné účely dokazování. Po uplynutí této lhůty vymažeme Vaše údaje z naší databáze uchazečů, pokud tomu nebrání zákonné nebo právní důvody.

Právo na odvolání
Máte právo souhlas s užíváním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat s účinností do budoucna a Vaši žádost stáhnout. V tom případě nám pošlete email na jobs@hervis.cz.

Právo na informace
Navíc jste oprávněni požadovat informace o údajích o Vaší osobě, které uchováváme v rámci procesu žádosti o místo (čl. 15 EU-GDPR). Pokud by se stalo, že byly i navzdory naší snaze o správnost a aktuálnost údajů uloženy chybné informace, na Vaši výzvu tyto informace opravíme (čl. 16 EU-GDPR). Máte-li dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na zákaznický servis Hervis na info@hervis.cz, gdpr@hervis.cz.

Bezpečnost dat
Hervis používá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránil Vaše údaje, které jste nám poskytli, před manipulací, ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem. Přenos Vaší online žádosti mezi Vaším místním browserem a naším portálem pro uchazeče probíhá zašifrovaně přes https. Naše bezpečnostní opatření průběžně vylepšujeme v souladu s technologickým vývojem.

Doplňující úpravy/ všeobecná ustanovení
Navíc k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů pro portál pro uchazeče platí naše všeobecné prohlášení o ochraně osobních údajů. Bližší informace najdete na https://www.hervis.cz/store/ochrana-udaju
Stálý rozvoj internetu přináší čas od času nutnost úpravy našich principů ohledně ochrany osobních údajů. Proto si vyhrazujeme možnost provést kdykoli odpovídající úpravy. Pokud bychom pro účinnost těchto úprav potřebovali Váš výslovný souhlas, v žádném případě nepodnikneme další kroky bez Vašeho svolení.
V případě otázek nebo podnětů ohledně našeho portálu pro uchazeče se prosím obraťte na jobs@hervis.cz